બોલી કેવી રીતે લખો

કેવી રીતે લખવું?

યોગ્ય જોડણી બોલી કા .ો

બોલીવાદી

આપણે જ્યાં જોઈએ ત્યાં લખાણો, દરેક જગ્યાએ શબ્દો, રસ્તા પર, ટીવી પર, બેઠા બેઠા બેઠા શબ્દો છે. તમને લાગે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ લેખન જેવી પ્રવૃત્તિને ન મળ્યો હોય તો શું થશે? જ્યારે તમે તેના વિશે વિચારો છો, ત્યારે તમે વધુ સારી રીતે સમજો છો કે ટેક્સ્ટ અને શબ્દો કેટલા મહત્વપૂર્ણ છે તેથી, અમે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે આપણે શબ્દોને યોગ્ય રીતે અને જોડણી માર્ગદર્શિકા અનુસાર લખીએ.

દુર્ભાગ્યવશ, તમને શબ્દકોશોનાં કેટલાક શબ્દો ન મળે, કારણ કે શબ્દકોશો ચોક્કસ શબ્દો સાથે ચોક્કસ શબ્દો રજૂ કરે છે. અમે હવે આ શબ્દકોશો ખસેડ્યા છે, જ્યાં તમે કોઈ મર્યાદા વિના ઇન્ટરનેટ પર મર્યાદિત શબ્દો શોધી શકો છો. શબ્દકોશો એકવાર છાપવામાં આવે છે અને તેમાં કોઈ ઉમેરા અથવા કાtionsી નાખવા કરી શકાતી નથી, પરંતુ અમારી સાઇટ જેવા platનલાઇન પ્લેટફોર્મ સતત અપ ટુ ડેટ રહે છે. અમારા મુલાકાતીઓ આમાં ઘણું યોગદાન આપે છે.

ખાસ કરીને યુવાનોને અત્યારે ઘણા શબ્દોની સાચી જોડણી ખબર નથી. ભલે પ્રવચનોએ તેઓ જે ખોટું કરી રહ્યા છે તે બતાવે છે અથવા તેને સુધારવાનો પ્રયાસ કરે છે, તેમ છતાં, તેઓ આત્યંતિક તકનીકી અને પર્યાવરણીય પરિબળોને કારણે ખુલ્લા થયા છે જેના કારણે તેઓ ટૂંકા સમયમાં તેમનું ભણતર ભૂલી શકે છે, તેથી વારંવાર પુનરાવર્તન કરવું અને તેઓએ જે શીખ્યા છે તેને પ્રબળ બનાવવું તે મહત્વપૂર્ણ છે.

તમારું બાળક તેના જન્મના પ્રથમ દિવસે જ શીખવાનું શરૂ કરે છે, અને સ્કૂલ શરૂ થતાં પહેલા જ લખવાનું શરૂ કરે છે. આપણા જીવનમાં લેખન અને શબ્દોનું મોટું મહત્વ છે. શબ્દોની જોડણી યોગ્ય રીતે મહત્વપૂર્ણ અને નિર્ણાયક છે. કૃપા કરીને શબ્દોને યોગ્ય રીતે લખવાની કાળજી લો કારણ કે આપણે જે રીતે શીખીશું તે ચાલુ રાખીશું. જો આપણે યોગ્ય રીતે શીખીશું, તો આપણે બોલવામાં અને લખવા માટે યોગ્ય રીતે ટેવાઈ જઈશું.

બોલીનો અર્થ શું છે?

બોલી કેવી રીતે લખો?

જોડણી માર્ગદર્શિકા બોલી