ચોકસાઈ કેવી રીતે લખો

કેવી રીતે લખવું?

ચોકસાઈ સાચી જોડણી

ચોકસાઈ

વિદ્યાર્થીઓ સિવાય, ઘણાં ખોટા જોડણી છે જે પુખ્ત વયના લોકો કરે છે. તેમાંથી એક શબ્દ (પાથ) છે. આ ખોટી જોડણી ઘણી વાર એક અનિશ્ચિત ભૂલ છે. ચાલો આપણે બધા આને આપણા મગજના એક ખૂણામાં ઉમેરીએ, માર્ગ અને પરિવહન વિશેના શબ્દો અને અભિવ્યક્તિઓ અલગથી લખવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે (રસ્તો, દરિયો માર્ગ) રસ્તાના પ્રત્યય સાથે શબ્દો લખતી વખતે સ્રોતમાંથી માહિતી મેળવવાથી અમને અમારા લેખોને બરાબર લખવામાં મદદ મળશે.

વિશ્વના ઇતિહાસમાં સૌથી જૂની અને અસરકારક સંદેશાવ્યવહાર પદ્ધતિઓમાંની એક લેખન છે. કલ્પના કરો કે પહેલા દિવસથી આજ સુધી લોકો લખાણ દ્વારા અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરે છે જો તકનીકીમાં સુધારો થાય તો પણ આપણી લેખનની પરંપરા કાયમની રહે છે. મેઇલ મોકલવાનું પણ ખૂબ જ સરળ બન્યું. જો તમે વિશ્વના પ્રથમ લોકોને આ સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હોય, તો તેઓ તમને ગંભીરતાથી લેશે નહીં.

તમારું બાળક તેના જન્મના પ્રથમ દિવસે જ શીખવાનું શરૂ કરે છે, અને સ્કૂલ શરૂ થતાં પહેલા જ લખવાનું શરૂ કરે છે. આપણા જીવનમાં લેખન અને શબ્દોનું મોટું મહત્વ છે. શબ્દોની જોડણી યોગ્ય રીતે મહત્વપૂર્ણ અને નિર્ણાયક છે. કૃપા કરીને શબ્દોને યોગ્ય રીતે લખવાની કાળજી લો કારણ કે આપણે જે રીતે શીખીશું તે ચાલુ રાખીશું. જો આપણે યોગ્ય રીતે શીખીશું, તો આપણે બોલવામાં અને લખવા માટે યોગ્ય રીતે ટેવાઈ જઈશું.

પ્રાચીન સમયમાં, લોકોએ ખડકો પર કેટલાક આંકડાઓ દોર્યા હતા અને બીજી વ્યક્તિને અથવા પછી ત્યાં આવનારા લોકોને કંઇક સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. આજે આપણે વિશ્વના બીજા ભાગમાંની વ્યક્તિને ઇ-મેલ દ્વારા પોતાનો સંદેશ મોકલી શકીએ છીએ, ઓછામાં ઓછું આપણે ખડકો પર કંઇક દોરવાનો અને અમારી પાછળ આવનારા લોકોને કંઈક સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં નથી. તકનીકીનું મૂલ્ય જાણવું જરૂરી છે.

ચોકસાઈનો અર્થ શું છે?

ચોકસાઈ કેવી રીતે લખવી?

ચોકસાઈ જોડણી માર્ગદર્શિકા